Şefkatli Liderliğin Artan Önemi

Pandemi gibi zorlu bir dönemde liderliğin önemi kendisini çok daha fazla gösterdi. Şirketlerde bir anlamda rol modelde alınan, şirket ile özdeşleşir hale gelen liderler aynı zamanda çalışanların şirkette çalışmaya devam etmeleri açısından da önemli bir neden oluşturabiliyor.

Pandemi döneminde ise liderler özellikle çalışanların zorlaşan şartlardaki ruh sağlıklarının iyileştirilmesi sürecinde bir anlamda psikolojik danışman görevi de gördü. Bu kişilerden gelecek bir mail, yönlendirme çalışanlar için tabir-i caizse pusula görevi gördü. Buradaki detaylardan bir tanesi ise jenerik hale gelmiş cümleler kullanmak yerine daha gerçekçi bir yaklaşımın ortaya koyulmasıydı. Bu çalışan tarafındaki en önemli beklentilerden biri olarak karşımıza çıktı.

Zorlu bir şekilde etkileri sürmeye devam eden bu dönemde endişeleri anlamak önemli bir yetkinlik olarak ön plana çıktı. Yani liderlerin çalışanların endişelerini anlamaları ve bunun yanında kendi açılarından da gördükleri endişeleri şeffaflıkla paylaşmaları takdir gören bir davranış şekli oldu. Ortaya çıkan olumsuz süreçlerdeki duygusallıkları ise yine liderlerin omuzlaması beklenildi.

Tam da bu noktada Potential Project tarafından yayınlanan bir grafiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Günlük hayatımızda ‘Empati ve Şefkat’ kelimeleri çok yakın gibi görülmesine karşın aralarında önemli bir fark bulunuyor. Empati; bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu paylaşma olarak açıklanabilir. Şefkat dediğimiz şeyin içerisinde empatinin tanımı varken ek olarak ona yardım etme isteğinin devrede olmasıdır. Yani ‘Şefkat’ detayında hafifletici bir eylem söz konusudur ve bunun için adım atma durumu geçerlidir.

İşte bugünün liderleri açısından bakıldığında şefkatli olmak bu ince ayrımda çok önemlidir. Yani çalışanlar sadece kendilerini anlayan değil bunun için bir adım atan liderleri önemsemektedirler.

Yukarıdaki grafiği incelediğimizde ise sağ alt taraf (X ekseni) ‘Bir başkasının deneyimini anlamak’ iken sol üst taraf ‘Destek için hareket geçme isteği’ detayını gösteriyor. Buradan da görüleceği gibi hem destek konusunda en istekli olan kısım hem de karşıdaki kişiyi anlama konusunda en yüksek olan kısım ‘Şefkatli’ olma detayında toparlanıyor.

Empati ise Şefkatli olmanın bir alt kısmında yer alıyor. Dolayısıyla bugünü çalışanları şirket liderlerinden empatinin bir üst basamağına çıkmalarını yani ‘Şefkatli’ olmalarını bekliyor. Empatinin hemen bir altında yer alan Sempati kısmında ise anlama durumu söz konusu. Özetle Sempati detayında anlama, Empati detayında hissetme, Şefkat detayında ise anlama, hissetme ve hareket geçme durumu geçerli oluyor.

Bugün şirketlerde şefkatli liderlerin ortaya çıkması konusunda da İnsan Kaynakları birimlerine önemli görevler düşüyor. Şirketlerde olan dönüşümleri sağlamak ve gerçekleştirmek için insan kaynakları birimlerinin çok daha fazla proaktif olmaları gerekiyor ama bir şartla. Yukarıda belirttiğimiz çalışan beklentilerindeki değişim ve dönüşümleri de merkezlerine alarak bu işi yapmaları gerekmekte.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.